top of page

קול קורא 2023 - מסלול Brigades

במסלול זה אנו בוחרים אתגרים חברתיים שניתן לפתור באמצעות טכנולוגיה והפתרון אליהם לא קיים היום בשדה החברתי. 

צוות המתנדבים שלנו, מיטב המוחות מתעשיית ההייטק, ייצא איתכם לתהליך משותף - משלב אפיון עולם הבעיה והגדרת הפתרון הטכנולוגי המתאים, ועד פיתוח המוצר וההטמעה שלו אצלכם בארגון.
מוזמנים להכיר כאן מקרוב את 17 הפרויקטים שלנו שחלק ממסלול זה היום. 

מה תקבלו?

 1. ליווי של צוות מתנדבים טכנולוגי הכולל: מנהל פרויקט, מנהלי מוצר, אנשי פיתוח ותוכנה, אנשי דאטה, מאפייני ומעצבי חווית משתמש ואנשי מקצוע נוספים לפי הצורך.

 2. אפיון מלא הכולל: מסמך אפיון האתגר, קווים לפתרון טכנולוגי אפשרי שאינו קיים כיום בשדה החברתי, מוק-אפים, ארכיטקטורה טכנולוגית למוצר ומסמך PRD לצוותי הפיתוח.

 3. חיבור לתשתיות טכנולוגיות (תשתיות ענן ועוד).

 4. בניה ופיתוח של מוצר טכנולוגי עד להוכחת היתכנות לפתרון הבעיה (POC).

 5. ליווי וייעוץ מקצועי במשך תקופה של כחצי שנה לאחר השלמת פיתוח המוצר כחלק משלב ההטמעה.

 6. הצטרפות לקהילת Code for Israel הכוללת יזמים, הייטקיסטים ומשני מציאות בשדה החברתי. שימוש בידע הארגוני והשתתפות בימי עיון וחשיפה שייתנו לארגון שלכם פרספקטיסה נוספת המבוססת חשיבה מוצרית הייטקיסטית.

:דוגמאות לפרויקטים שלנו

תנאים להגשה:

עמותות, חברות לתועלת הציבור וגופים ציבוריים - ללא מטרות רווח.

איך אנחנו בוחרים?

 • מידת ההשפעה של הפתרון על אזרחי ישראל 

 • מידת ההיכרות של הגוף המגיש עם עולם הבעיה

 • רמת ההיתכנות ליצירה פתרון טכנולוגי סביב עולם הבעיה

 • כשירות הגוף המגיש לאימוץ הפתרון והתחזוק שלו

 • יכולות ומשאבים של הגוף המגיש להטמעת הפתרון אצל קהלי היעד ומשתמשיו

 • יכולות הגוף למדוד את השפעת המוצר הטכנולוגי על האתגר

 • ניסיון מוכח של הגוף המגיש בעבודה עם גופים נוספים ובשיתופי פעולה משני מציאות

 • הלימה בין עולם הבעיה המוצע לאחד מתחומי המיקוד שלנו

 • הגשות שמתייחסות לפתרון האתגר ולא לאתגר עצמו לא תתקבלנה. 

 • הגשות שייעודן לתת מענה טכנולוגי שמטרתן לשפר אפקטיביות ארגונית (ניהול משימותף ניהול דאטה, CRM, אתר ועוד) יוגשו במסגרת מסלול האקדמיה לתהליכים דיגיטליים. 

תהליך הבחירה ולוחות הזמנים

מפגשי חשיפה

בהם יינתן הסבר מפורט על התהליך, דוגמאות מפרויקטים שרצים ומקום לשאול שאלות. 

1.2.2023 - סגירת הקול הקורא

מועד הגשה סופי. מומלץ מאוד שלא לחכות לרגע האחרון.

12-13.2.2023

הודעה על התקדמות לשלב הבא, לאחריה:

השתתפות בשיחה מקדימה עם צוות Code for Israel ביום ד' ה- 22.2 (Zoom),

ביצוע הערכות והשלמת חומרים לקראת ספרינט האפיון.

28.2/1.3.2023

ספרינט האפיון - יום עבודה (9:00-16:30) של עבודה מאומצת על אפיון האתגר (אירוע פיזי) בהשתתפות המתנדבים שלנו - מנהלי ומאפייני מוצר מחברות ההייטק המובילות במשק.

15.3.2023

השתתפות באירוע השנתי של Code for Israel – לקיחת חלק באירוע השיא של Code for Israel בו הגופים שעברו את שלב הספרינט יציגו את תוצרי האפיון וקהילת Code for Israel תבחר את 10 הפרויקטים לשנת 2023 (לכל חברה יינתנו 3 כרטיסים לאירוע הגדול). טרם האירוע תתבצע הצגה מקדימה של פרזנטציית האתגר בפני הנהלת Code for Israel והשלמת הפערים.

למה אתם מתחייבים

1. מחויבות להקצאת פרויקטור שיהיה בזמינות גבוהה לטובת הפרויקט לאורך כל תקופתו - לכל הפחות 8 חודשי פיתוח משותפים.

2. הקצאת משאבים כספיים עבור:

 • עלויות תוכנות ומשאבי ענן לתמיכה בפיתוח החינמי – העלות בגין רכיב זה יכולה להגיע עד 10,000 ₪ בהתאם להיקפי הפרויקט והדרישות שלכם

 • עלויות שיווק תוצרי הפרויקט

 • עלויות אחזקה של המערכת

 • כל הוצאה נוספת אשר תידרש לצורך הטמעת הפתרון המוצע 

3. חתימה על הסכם שיתוף הפעולה.

4. השתתפות מלאה בכל שלבי התהליך  – 

 • לעוברים לשלב האפיון, התחייבות לנוכחות בלוחות הזמנים כאמור מעלה

 • העברת כל המידע הרלוונטי לצוותי המתנדבים לרבות ביצוע מחקרים נוספים בנוגע לעולם הבעיה

 • פגישה שבועית עם המתנדבים 

 • השתתפות בתכנים של קהילת Code for Israel – האקתונים במהלך תקופת הפיתוח ואירועי קהילה נוספים. 

 • פרסום הפרויקט ותוצריו בפלטפורמות המדיה של הארגון ו/או בכל פלטפורמה אחרת אשר תיקבע על ידי Code for Israel.

5. התחייבות להטמעת המערכת בהתאם ליעדי הפרויקט שיקבעו בהסכם שיתוף הפעולה.

6. במידה והפרויקט מכיל עבודה עם מאגרי מידע פנימיים של הגוף המגיש, יהיה עליו להציג אסמכתאות לכך שמאגרים כאמור רשומים ומנוהלים בהתאם להוראות הדין, וכי נתקבלו כל האישורים הנדרשים לשימוש בהם במסגרת הפרויקט (ניתן להעביר עד כנס בחירת הפרויקטים).

דגשים שאתם חייבים להכיר:
 • הפרויקטים ייבחרו על פי שיקול דעתה הבלעדי של Code for Israel, בין היתר באמצעות הקריטריונים המפורטים לעיל, אשר ייתכן שיעודכנו בהמשך.
 • על רקע היות הפרויקט התנדבותי, Code for Israel ו/או כל הפועלים מטעמה (לרבות מתנדביה), לא יישאו בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפרויקט, ו/או תוצריו. 
 • Code for Israel אינה מתחייבת להצלחת הפרויקט ו/או כי יהיה באפשרותה להשיג יעד כזה או אחר.
 • לא יתקיימו יחסי עובד-מעסיק כלשהם או יחסי מזמין-נותן שירות
 • לא יועבר מידע שהגוף אינו רשאי להעביר על פי דין ובפרט כל מידע שיש בו כדי לזהות אנשים פרטיים.
 • לשאלות נוספות ניתן לפנות בכתובת המייל: gila@codeforIsrael.org 

?מה אנחנו עושים

ה - Brigades
אפיון ופיתוח פתרון טכנולוגי לאתגר החברתי שאתם מתמודדים איתו

bottom of page