Open Site Navigation

בשיתוף אגף החינוך בשדרות

מצבם הרגשי-חברתי של תלמידים בעידן הנוכחי נתון לשינויים תכופים, מגמה שהולכת ומתעצמת בימי הפוסט הקורונה. המצב הרגשי המשתנה לא נמדד באופן תכוף, דבר המייצר אתגר עצום לצוותים החינוכיים לתת את המענה המתאים בעת הצורך.

פתרון שיאפשר למדוד את מצבם הרגשי והחברתי של תלמידים, יוכל לאמוד מגמות ושינויים על בסיס יומיומי מרמת התלמיד ועד רמת בית הספר והרשות - וכזה שייתן ניטור והערכה בזמן אמת של תהליכי התערבות שמוטמעים בסביבת בית הספר.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

יחד עם מנהל החינוך בעיר שדרות וארגון חותם, פיתחנו מערכת משחקית של שאלונים לניטור דינמי רגשי-חברתי. המערכת מתחברת לדשבורד חכם לזיהוי מגמות ברמת הפרט והכיתה ומאפשרת לצוותי החינוך להגיב בזמן אמת לתמורות במצבם הרגשי והחברתי של כלל התלמידים ולשפר תהליכים חינוכיים על בסיס נתונים דינמיים.

אבחון רגשי-דינמי של תלמידים