top of page

חינו

בוט לשיבוץ יעיל ומסודר לקבוצות התנדבות לפי תחומים

ריכוז יוזמות לסיוע לגיל השלישי בחירום

אתר המנגיש מערך תמיכה ארצי לאנשים עם מוגבלויות תחת מצב החירום

פלטפורמה דיגיטלית להנצחת חללים

דף נחיתה לתיאום יעיל ונגיש של פעילויות ספורט לקהילות מפונים

כפתור המרכז את כלל היזמות האזרחיות במלחמה

פתרון דיגיטלי חכם לאיסוף סרטוני עדות של חיילים וחיילות

פלטפורמה טכנולוגית חכמה לסיוע נרחב לאנשים עם מוגבלויות בחירום

אפליקציה חכמה לתפעול כיתת כוננות

מיפוי התארגנויות אזרחיות לפי פריסה גיאוגרפית

אתר המחבר בין מבקשי סיוע למעניקי סיוע ביוזמות אינדיבידואליות

מערכת תיאום תורים לטיפולי הרפיה למפונים

קו חם טכנולוגי לייעוץ וטיפול בקשיים רגשיים תחת מצב החירום

עמוד תרומות לתמיכה בסיוע לא.נשים עם מוגבלות שכלית במצב החירום

פלטפורמה דיגיטלית ליצירת סרטוני עדות והנצחה מקצועיים

פלטפורמת ווב לעמותה שיקומית למתמודדי פוסט טראומה

הטמעת מערכת מאנדיי לניהול מתנדבים

הטמעת מערכת מאנדיי לניהול מתנדבים ופיתוח פלטפורמת הרשמה חכמה

ממשק לריכוז כלל בקשות הסיוע של חיילים בשטח, וחיבורן לכתובות הנכונות

אתר תדמית להעלאת המודעות הציבורית למצב התושבים בגבול הצפון

אתר המרכז מידע למשפחות לייעוץ להתמודדות עם טראומה

ממשק אוטומטי ויעיל להגשת בקשות לסיוע וניהולן

בניית צוואות באופן מקוון במסגרת סיוע משפטי שהעמותה מעניקה למשפחות ההרוגים

ווטסאפ בוט חכם להגדלת פוטנציאל תרומת סלי מזון למשפחות

צו 8 לטכנולוגיה הישראלית:
Code for Israel נרתמים למערך החירום בעורף

הנה טעימה (מתעדכנת) מהפרויקטים שפיתחנו במסגרת מתכונת החירום:

ריכוז יוזמות לסיוע לגיל השלישי בחירום

מיפוי התארגנויות אזרחיות לפי פריסה גיאוגרפית

בוט לשיבוץ יעיל ומסודר לקבוצות התנדבות לפי תחומים

אתר המחבר בין מבקשי סיוע למעניקי סיוע ביוזמות אינדיבידואליות

אתר המנגיש מערך תמיכה ארצי לאנשים עם מוגבלויות תחת מצב החירום

פלטפורמה דיגיטלית להנצחת חללים

דף נחיתה לתיאום יעיל ונגיש של פעילויות ספורט לקהילות מפונים

כפתור המרכז את כלל היזמות האזרחיות במלחמה

פתרון דיגיטלי חכם לאיסוף סרטוני עדות של חיילים וחיילות

פלטפורמה טכנולוגית חכמה לסיוע נרחב לאנשים עם מוגבלויות בחירום

אפליקציה חכמה לתפעול כיתת כוננות

מערכת תיאום תורים לטיפולי הרפיה למפונים

קו חם טכנולוגי לייעוץ וטיפול בקשיים רגשיים תחת מצב החירום

עמוד תרומות לתמיכה בסיוע לא.נשים עם מוגבלות שכלית במצב החירום

פלטפורמה דיגיטלית ליצירת סרטוני עדות והנצחה מקצועיים

פלטפורמת ווב לעמותה שיקומית למתמודדי פוסט טראומה

הטמעת מערכת מאנדיי לניהול מתנדבים

הטמעת מערכת מאנדיי לניהול מתנדבים ופיתוח פלטפורמת הרשמה חכמה

ממשק לריכוז כלל בקשות הסיוע של חיילים בשטח, וחיבורן לכתובות הנכונות

אתר תדמית להעלאת המודעות הציבורית למצב התושבים בגבול הצפון

אתר המרכז מידע למשפחות לייעוץ להתמודדות עם טראומה

ממשק אוטומטי ויעיל להגשת בקשות לסיוע וניהולן

בניית צוואות באופן מקוון במסגרת סיוע משפטי שהעמותה מעניקה למשפחות ההרוגים

ווטסאפ בוט חכם להגדלת פוטנציאל תרומת סלי מזון למשפחות

ריכוז יוזמות לסיוע לגיל השלישי בחירום

מיפוי התארגנויות אזרחיות לפי פריסה גיאוגרפית

אתר המחבר בין מבקשי סיוע למעניקי סיוע ביוזמות אינדיבידואליות

בוט לשיבוץ יעיל ומסודר לקבוצות התנדבות לפי תחומים

אתר המנגיש מערך תמיכה ארצי לאנשים עם מוגבלויות תחת מצב החירום

פלטפורמה דיגיטלית להנצחת חללים

דף נחיתה לתיאום יעיל ונגיש של פעילויות ספורט לקהילות מפונים

כפתור המרכז את כלל היזמות האזרחיות במלחמה

פתרון דיגיטלי חכם לאיסוף סרטוני עדות של חיילים וחיילות

פלטפורמה טכנולוגית חכמה לסיוע נרחב לאנשים עם מוגבלויות בחירום

אפליקציה חכמה לתפעול כיתת כוננות

מערכת תיאום תורים לטיפולי הרפיה למפונים

קו חם טכנולוגי לייעוץ וטיפול בקשיים רגשיים תחת מצב החירום

עמוד תרומות לתמיכה בסיוע לא.נשים עם מוגבלות שכלית במצב החירום

פלטפורמה דיגיטלית ליצירת סרטוני עדות והנצחה מקצועיים

פלטפורמת ווב לעמותה שיקומית למתמודדי פוסט טראומה

הטמעת מערכת מאנדיי לניהול מתנדבים

הטמעת מערכת מאנדיי לניהול מתנדבים ופיתוח פלטפורמת הרשמה חכמה

ממשק לריכוז כלל בקשות הסיוע של חיילים בשטח, וחיבורן לכתובות הנכונות

אתר תדמית להעלאת המודעות הציבורית למצב התושבים בגבול הצפון

אתר המרכז מידע למשפחות לייעוץ להתמודדות עם טראומה

ממשק אוטומטי ויעיל להגשת בקשות לסיוע וניהולן

בניית צוואות באופן מקוון במסגרת סיוע משפטי שהעמותה מעניקה למשפחות ההרוגים

ווטסאפ בוט חכם להגדלת פוטנציאל תרומת סלי מזון למשפחות

bottom of page