Open Site Navigation

תעסוקה

המיקודים שלנו

תעסוקה איכותית בפריפריה
מיומנויות תעסוקתיות בקרב מבוגרים
יצירת אסטרטגיה מבוססת דאטה בעולמות התעסוקה

תעסוקה
יש לי אתגר בשבילכם
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
הצטרפו לניוזלטר שלנו!

Code For Israel עוצב ונבנה ב-💖 על ידי מתנדבי