top of page

הטמעה של תחום הסביבה והקיימות בתוך עולם הערכים של הקהילה החרדית באופן תורני מותאם.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

הקמת מרכז ידע דיגיטלי בנושא טבע וסביבה שמיועד ומותאם לציבור החרדי. באתר יהיו יומן פעילויות העמותה, חדשות, מאמרים מדריכים ומדיה בנושאי התוכן שכולם קשורים ליצירת חיבור אל הטבע, וכן תוכן גולשים.

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים
מרכז ידע סביבתי דיגיטלי לחיזוק החינוך הסביבתי בחברה החרדית
מודעות נמוכה בקהילה החרדית לסוגיות של איכות הסביבה וחשיבות השמירה על הסביבה.
הטמעה של תחום הסביבה והקיימות בתוך עולם הערכים של הקהילה החרדית באופן תורני מותאם.
הטמעה של תחום הסביבה והקיימות בתוך עולם הערכים של הקהילה החרדית באופן תורני מותאם.

בשיתוף עמותת "לשומרה"

bottom of page