top of page

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

הטמעת מערכת על גבי Monday המאפשרת ניהול והצגת נתונים, שימוש בכלי CRM והתממשקות למערכת קיימת לניהול תיקים אישיים של הילדים ובני הנוער.

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים
מערכת לניהול מסגרת חינוכית בלתי פורמלית לילדים ונוער בפריפריה
עמותת נגבה מפעילה מסגרות חינוכיות בלתי פורמליות לאחר שעות הלימודים לילדים ובני נוער בפריפריה חברתית וגיאוגרפית. עבור הליך שימור ידע ונתוני המשתתפים נדרשת מערכת ניהול מידע שתסייע לניהול יעיל ואפקטיבי של פעילות העמותה.

בשיתוף עמותת נגבה

bottom of page