top of page

The challenge

opportunity

THE CREW

The solution

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים

Project name

מערכת לניהול מסגרת חינוכית בלתי פורמלית לילדים ונוער בפריפריה

בשיתוף עמותת נגבה

bottom of page