top of page

פתרון שיאפשר להוביל את מרחב העשייה הטיפולית-חינוכית בסביבתם הטבעית של בני נוער וצעירים - ברשתות החברתיות, ויאתר בני ובנות נוער הנמצאים מתחת לרדאר.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

יחד עם מתנדבים מסורים מחברת At&t, נפתח מערכת חכמה ולומדת המבצעת reach-out לנערים וצעירים בגילי 13-26 מירושלים רבתי. המערכת תקבל את הדטאות מהרשתות החברתיות כדי לאתר את אלו שנמצאים במצבי סיכון או פוטנציאל לסיכון, והפנייתם לגורם מטפל.

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים
איתור נוער בסיכון ברשת
כ-20% מהנוער בישראל מוגדר בפוטנציאל סיכון גבוה. אחד האתגרים המשמעותיים בתחום הוא לזהות ולאתר את אותם בני ובנות נוער במצבי סיכון או בפוטנציאל סיכון גבוה, כדי להעניק להם סיוע וליווי ראויים.
פתרון שיאפשר להוביל את מרחב העשייה הטיפולית-חינוכית בסביבתם הטבעית של בני נוער וצעירים - ברשתות החברתיות, ויאתר בני ובנות נוער הנמצאים מתחת לרדאר.
פתרון שיאפשר להוביל את מרחב העשייה הטיפולית-חינוכית בסביבתם הטבעית של בני נוער וצעירים - ברשתות החברתיות, ויאתר בני ובנות נוער הנמצאים מתחת לרדאר.

בשיתוף החטיבה לקידום נוער וצעירים ירושלים וחברת AT&T

bottom of page