top of page

פתרון שיאפשר להוביל את מרחב העשייה הטיפולית-חינוכית בסביבתם הטבעית של בני נוער וצעירים - ברשתות החברתיות, ויאתר בני ובנות נוער הנמצאים מתחת לרדאר.

The challenge

opportunity

THE CREW

The solution

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים
פתרון שיאפשר להוביל את מרחב העשייה הטיפולית-חינוכית בסביבתם הטבעית של בני נוער וצעירים - ברשתות החברתיות, ויאתר בני ובנות נוער הנמצאים מתחת לרדאר.

Project name

איתור נוער בסיכון ברשת

בשיתוף החטיבה לקידום נוער וצעירים ירושלים וחברת AT&T

bottom of page