top of page

בשיתוף עמותת "לשומרה"

הטמעה של תחום הסביבה והקיימות בתוך עולם הערכים של הקהילה החרדית באופן תורני מותאם.

האתגר

שותפים

הצוות

הפתרון

הקמת מרכז ידע דיגיטלי בנושא טבע וסביבה שמיועד ומותאם לציבור החרדי. באתר יהיו יומן פעילויות העמותה, חדשות, מאמרים מדריכים ומדיה בנושאי התוכן שכולם קשורים ליצירת חיבור אל הטבע, וכן תוכן גולשים.

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים
מרכז ידע סביבתי דיגיטלי לחיזוק החינוך הסביבתי בחברה החרדית
מודעות נמוכה בקהילה החרדית לסוגיות של איכות הסביבה וחשיבות השמירה על הסביבה.
בשיתוף עמותת "לשומרה"
הטמעה של תחום הסביבה והקיימות בתוך עולם הערכים של הקהילה החרדית באופן תורני מותאם.

bottom of page