top of page

בשיתוף מצמיחים

האתגר

שותפים

הצוות

הפתרון

במסגרת הפרויקט עם העמותה קידמנו שימוש באמצעים טכנולוגיים בכדי להתמודד עם הגידול בביקוש לשירותי העמותה. טפסים דיגיטליים, מרכזייה טלפונית, חיבור לsalesforce והקמת אתר מידע פנימי לצוות העמותה והמדריכים בפלטפורמת wix.

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים
מערכת למתן סיוע לצוותים חינוכיים בהתמודדות עם אלימות בני נוער
עמותת מצמיחים עוסקת בפעילות להפחתת אלימות בבתי הספר ומתמחה בהכשרת צוותי חינוך להתמודד באופן יעיל עם תוקפנות בקרב ילדים ונוער. העמותה חוותה אתגר בניהול המענה לפניות השונות אותו היא מקבלת.
בשיתוף מצמיחים

bottom of page