top of page

בשיתוף חיבורים 20-80, אתגר 'מדרג'

האתגר

שותפים

הצוות

הפתרון

הטמעת מערכת CRM של Hubspot למעקב מסודר אחר הפניות, לצד שילוב אפליקציה לשאלון מורכב שנבנה עבור מילוי מבקשי הסיוע.

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים
חיבורים בין דוריים בקהילה המקומית לתמיכה בקשישים והפגת בדידותם
חיבורים 20-80 מחברים בין צעירים למבוגרים בקהילה המקומית כדי להפחית את תחושת הבדידות שלהם.
הפרויקט עוסק בחיבור אנשי מקצוע המעוניינים להתנדב לבין קשישים הזקוקים לסיוע. הריכוז והמעקב אחר פניות המבוגרים לקבלת סיוע נעשה בצורה ידנית ותועדה בטבלאות שונות, באופן שמקשה על יעילות העמותה במתן סיוע רחב ככל הניתן.
בשיתוף חיבורים 20-80, אתגר 'מדרג'

bottom of page