top of page

The challenge

opportunity

THE CREW

The solution

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים

Project name

חיבורים בין דוריים בקהילה המקומית לתמיכה בקשישים והפגת בדידותם

בשיתוף חיבורים 20-80, אתגר 'מדרג'

bottom of page