top of page

בשיתוף קרן רש"י

הרחבת הזדמנויות למוביליות חברתית לילדי הפריפריה בישראל באמצעות קידום וחיזוק החינוך הבלתי פורמלי כמרכיב חינוכי מרכזי ואינטגרלי במערכת החינוך, בקהילות וישובים בישראל

האתגר

שותפים

הצוות

הפתרון

בניית מערכת מקומית, אנושית וטכנולוגית המחברת בין הצורך והיתרון היחסי של הילד לבין פעילויות חינוך בלתי פורמליות המתקיימות במרחב בו הוא חי. במקביל, המערכת תבנה יכולת עצמאית לרשויות לקידום החינוך הבלתי פורמלי במרחביהן.
המוצר בנוי משאלונים דיגיטליים שימלאו ילדים / הורים, ומציעי ההזדמנויות. המערכת הממוחשבת תכלול מנגנון התאמה בין ההעדפות של הילדים לבין ההזדמנויות וממשק משתמש ידידותי שישמש מתנדבים ברשויות עבור פניה לילדים עם הצעות לפעילויות חינוך בלתי פורמלי.

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים
הרחבת הזדמנויות חינוך בלתי פורמאלי לילדי הפריפריה
רק 3 מתוך 10 ילדים משתתפים במסגרות של חינוך בלתי פורמאלי, המקדמות מוביליות חברתית. מצד אחד, הילדים וההורים לא מספיק חשופים לכלל האפשרויות באזורם, ומן הצד השני, לרשויות יש קושי בניהול דטאות של ילדים כדי לחברם למסגרות.
בשיתוף קרן רש"י
הרחבת הזדמנויות למוביליות חברתית לילדי הפריפריה בישראל באמצעות קידום וחיזוק החינוך הבלתי פורמלי כמרכיב חינוכי מרכזי ואינטגרלי במערכת החינוך, בקהילות וישובים בישראל

bottom of page