top of page

בשיתוף עמותת "חברים לרפואה".

ייעול והנגשת תהליכי איסוף וחלוקת תרופות, כדי למקסם את מספר התורמים והנזקקים שמקבלים תרופות לא בשימוש לידיהם, להגביר סולידריות החברתית, ניצול מקסימלי של 50 מליון ש"ח מהתרופות שהולכים לטמיון ומניעת זיהום סביבתי מתרופות שנזרקות.

האתגר

שותפים

הצוות

הפתרון

פלטפורמה המנגישה את תהליך מסירת התרופות באופן מלא. כולל ממשק נוח למשתמש שרוצה לתרום תרופות, או לקחת חלק בהתנדבות בחלוקן. בנוסף, ממשק לצוות העמותה שעסוק באיסוף התרופות כולל זמנים וסיווג התרופה.

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים
איסוף וחלוקת תרופות לנזקקים
חולים בישראל הזקוקים לטיפול תרופתי שהם לא יכולים להרשות לעצמם מבחינה כלכלית
בשיתוף עמותת "חברים לרפואה".
ייעול והנגשת תהליכי איסוף וחלוקת תרופות, כדי למקסם את מספר התורמים והנזקקים שמקבלים תרופות לא בשימוש לידיהם, להגביר סולידריות החברתית, ניצול מקסימלי של 50 מליון ש"ח מהתרופות שהולכים לטמיון ומניעת זיהום סביבתי מתרופות שנזרקות.

bottom of page