top of page

ייעול והנגשת תהליכי איסוף וחלוקת תרופות, כדי למקסם את מספר התורמים והנזקקים שמקבלים תרופות לא בשימוש לידיהם, להגביר סולידריות החברתית, ניצול מקסימלי של 50 מליון ש"ח מהתרופות שהולכים לטמיון ומניעת זיהום סביבתי מתרופות שנזרקות.

The challenge

opportunity

THE CREW

The solution

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים
ייעול והנגשת תהליכי איסוף וחלוקת תרופות, כדי למקסם את מספר התורמים והנזקקים שמקבלים תרופות לא בשימוש לידיהם, להגביר סולידריות החברתית, ניצול מקסימלי של 50 מליון ש"ח מהתרופות שהולכים לטמיון ומניעת זיהום סביבתי מתרופות שנזרקות.

Project name

איסוף וחלוקת תרופות לנזקקים

בשיתוף עמותת "חברים לרפואה".

bottom of page