top of page
מערכת לניהול מסגרת חינוכית בלתי פורמלית לילדים ונוער בפריפריה
האתגר
עמותת נגבה מפעילה מסגרות חינוכיות בלתי פורמליות לאחר שעות הלימודים לילדים ובני נוער בפריפריה חברתית וגיאוגרפית. עבור הליך שימור ידע ונתוני המשתתפים נדרשת מערכת ניהול מידע שתסייע לניהול יעיל ואפקטיבי של פעילות העמותה.
הטמעת מערכת על גבי Monday המאפשרת ניהול והצגת נתונים, שימוש בכלי CRM והתממשקות למערכת קיימת לניהול תיקים אישיים של הילדים ובני הנוער.
הפתרון
בשיתוף עמותת נגבה
השותפים

Code For Israel היא תנועה של אנשי מוצר, תוכנה, מעצבי מוצר סטארטפיסטים ויזמים שבוחרים לרתום את היכולות והידע .שלהם כדי לפתור את האתגרים הישראליים המשמעותיים ביותר

Code For Israel היא תנועה של אנשי מוצר, תוכנה, מעצבי מוצר סטארטפיסטים ויזמים שבוחרים לרתום את היכולות והידע .שלהם כדי לפתור את האתגרים הישראליים המשמעותיים ביותר

bottom of page