top of page
מערכת למתן סיוע לצוותים חינוכיים בהתמודדות עם אלימות בני נוער
האתגר
עמותת מצמיחים עוסקת בפעילות להפחתת אלימות בבתי הספר ומתמחה בהכשרת צוותי חינוך להתמודד באופן יעיל עם תוקפנות בקרב ילדים ונוער. העמותה חוותה אתגר בניהול המענה לפניות השונות אותו היא מקבלת.
במסגרת הפרויקט עם העמותה קידמנו שימוש באמצעים טכנולוגיים בכדי להתמודד עם הגידול בביקוש לשירותי העמותה. טפסים דיגיטליים, מרכזייה טלפונית, חיבור לsalesforce והקמת אתר מידע פנימי לצוות העמותה והמדריכים בפלטפורמת wix.
הפתרון
בשיתוף עמותת מצמיחים
השותפים

Code For Israel היא תנועה של אנשי מוצר, תוכנה, מעצבי מוצר סטארטפיסטים ויזמים שבוחרים לרתום את היכולות והידע .שלהם כדי לפתור את האתגרים הישראליים המשמעותיים ביותר

Code For Israel היא תנועה של אנשי מוצר, תוכנה, מעצבי מוצר סטארטפיסטים ויזמים שבוחרים לרתום את היכולות והידע .שלהם כדי לפתור את האתגרים הישראליים המשמעותיים ביותר

bottom of page