top of page
חיבורים בין דוריים בקהילה המקומית לתמיכה בקשישים והפגת בדידותם
האתגר
חיבורים 20-80 מחברים בין צעירים למבוגרים בקהילה המקומית כדי להפחית את תחושת הבדידות שלהם.
הפרויקט עוסק בחיבור אנשי מקצוע המעוניינים להתנדב לבין קשישים הזקוקים לסיוע. הריכוז והמעקב אחר פניות המבוגרים לקבלת סיוע נעשה בצורה ידנית ותועדה בטבלאות שונות, באופן שמקשה על יעילות העמותה במתן סיוע רחב ככל הניתן.
הפתרון
בשיתוף חיבורים 20-80, אתגר 'מדרג'
השותפים

Code For Israel היא תנועה של אנשי מוצר, תוכנה, מעצבי מוצר סטארטפיסטים ויזמים שבוחרים לרתום את היכולות והידע .שלהם כדי לפתור את האתגרים הישראליים המשמעותיים ביותר

Code For Israel היא תנועה של אנשי מוצר, תוכנה, מעצבי מוצר סטארטפיסטים ויזמים שבוחרים לרתום את היכולות והידע .שלהם כדי לפתור את האתגרים הישראליים המשמעותיים ביותר

bottom of page