top of page
הפחתת שיעורי תופעות אובדניות בקהילה
האתגר
תנועת מש"ה הוקמה מתוך אמונה בכוחה של הקהילה כגורם תומך באנשים במצבי סיכון, כדי להפחית את שיעור ההתאבדויות והניסיונות האובדניים. כחלק מהמענה של מש"ה קיים מוקד ומרכז פניות. תהליכי העבודה השוטפים במוקד כיום נוהלו באופן ידני שדרש תשומות גבוהות והביא לזמני תגובה ארוכים ויצר פתח לטעויות אנוש.
הפחתת שיעורי תופעות אובדניות בקהילה
בניית ממשק אוטומטי לשיחרור צווארי בקבוק בתהליך וקיצור זמני תגובה, והטמעתו בחיבור למערכת Monday קיימת.
הפתרון
בשיתוף תנועת מש"ה
השותפים

Code For Israel היא תנועה של אנשי מוצר, תוכנה, מעצבי מוצר סטארטפיסטים ויזמים שבוחרים לרתום את היכולות והידע .שלהם כדי לפתור את האתגרים הישראליים המשמעותיים ביותר

Code For Israel היא תנועה של אנשי מוצר, תוכנה, מעצבי מוצר סטארטפיסטים ויזמים שבוחרים לרתום את היכולות והידע .שלהם כדי לפתור את האתגרים הישראליים המשמעותיים ביותר

bottom of page