top of page
הכשרה פיננסית לצעירים
האתגר
עמותת "חיים בפלוס" הוקמה במטרה להקנות לצעירים ידע פיננסי מעשי, וכישורי חיים להתנהלות כלכלית אחראית. העמותה חוותה אתגר עם היכולת לנהל את המידע והפניות השונות.
הקמת מערכת CRM לניהול המידע הארגוני הדרוש בדגש על הצעירים שלוקחים חלק בקורס השונים. בנוסף בניית מערכת ניהול ארגונית על בסיס פלטפורמת Monday.
הפתרון
בשיתוף חיים בפלוס
השותפים

Code For Israel היא תנועה של אנשי מוצר, תוכנה, מעצבי מוצר סטארטפיסטים ויזמים שבוחרים לרתום את היכולות והידע .שלהם כדי לפתור את האתגרים הישראליים המשמעותיים ביותר

Code For Israel היא תנועה של אנשי מוצר, תוכנה, מעצבי מוצר סטארטפיסטים ויזמים שבוחרים לרתום את היכולות והידע .שלהם כדי לפתור את האתגרים הישראליים המשמעותיים ביותר

bottom of page