top of page
הגדלת פוטנציאל התמיכה בנושאים אישיים בתוך הקהילה החרדית
האתגר
עמותת אקשיבה פועלת כדי להעניק תמיכה לקהילה החרדית סביב מגוון נושאים יום-יומיים - שלא תמיד יש להם מענה בערוצים המקובלים. מערך התמיכה לפניות בנוי על מתנדבים, שמתקשים להגיע לפניות הרבות שמתקבלות באתר.
הטמעת אתר חדש שמסווג את סוגי הפניות ומסתנכרן ישירות עם מערכת מאופיינת של monday, כדי לעקוב אחר כל פנייה ולהעניק טיפול רגיש ואנושי, אבל גם טכנולוגי ויעיל, שמגדיל את פוטנציאל הטיפול והתמיכה של כל מתנדב ומתנדבת מטעם העמותה.
הפתרון
בשיתוף עמותת אקשיבה
השותפים

Code For Israel היא תנועה של אנשי מוצר, תוכנה, מעצבי מוצר סטארטפיסטים ויזמים שבוחרים לרתום את היכולות והידע .שלהם כדי לפתור את האתגרים הישראליים המשמעותיים ביותר

Code For Israel היא תנועה של אנשי מוצר, תוכנה, מעצבי מוצר סטארטפיסטים ויזמים שבוחרים לרתום את היכולות והידע .שלהם כדי לפתור את האתגרים הישראליים המשמעותיים ביותר

bottom of page