top of page

פיתוח כלי דיגיטלי מתקדם לשימוש האחות הכללית שיקצר את זמני ההמתנה במיון ילדים, ייעל את תהליך האשפוז מקבלת המטופל ועד שחרורו לביתו, יביא לצמצום תסכול בקרב המשפחות ושחיקת הצוות הרפואי.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

פלטפורמה מקצה לקצה שמוזנת ממערכות קיימות שיודעת לתת בזמן אמת אינדיקציה אודות סטטוס מיטות במחלקות השונות, ונתונים על שלבים בתהליך השחרור הביתה של מטופלים

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים
קיצור זמני המתנה במיון ילדים
זמני המתנה ארוכים במיון מגבירים את שיעור התמותה בקרב מטופלים שנאלצים להמתין שעות ארוכות לטיפול.
פיתוח כלי דיגיטלי מתקדם לשימוש האחות הכללית שיקצר את זמני ההמתנה במיון ילדים, ייעל את תהליך האשפוז מקבלת המטופל ועד שחרורו לביתו, יביא לצמצום תסכול בקרב המשפחות ושחיקת הצוות הרפואי.
פיתוח כלי דיגיטלי מתקדם לשימוש האחות הכללית שיקצר את זמני ההמתנה במיון ילדים, ייעל את תהליך האשפוז מקבלת המטופל ועד שחרורו לביתו, יביא לצמצום תסכול בקרב המשפחות ושחיקת הצוות הרפואי.

בשיתוף ביה"ח שניידר וחברתAlign Technology

bottom of page