top of page

מיצוי הפוטנציאל השיקומי של המטופלים שמאפשר החזרתם למעגל החברתי והתעסוקתי בהקדם, הגדלת שביעות רצון המטופלים והמטפלים דרך ייעול התהליך.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים
התאמת תכניות שיקום טיפוליות
מיצוי הפוטנציאל השיקומי של המטופלים שמאפשר החזרתם למעגל החברתי והתעסוקתי בהקדם, הגדלת שביעות רצון המטופלים והמטפלים דרך ייעול התהליך.
מיצוי הפוטנציאל השיקומי של המטופלים שמאפשר החזרתם למעגל החברתי והתעסוקתי בהקדם, הגדלת שביעות רצון המטופלים והמטפלים דרך ייעול התהליך.

בשיתוף ביה"ח השיקומי "רעות".

bottom of page