top of page

הטמעת אתר חדש שמסווג את סוגי הפניות ומסתנכרן ישירות עם מערכת מאופיינת של monday, כדי לעקוב אחר כל פנייה ולהעניק טיפול רגיש ואנושי, אבל גם טכנולוגי ויעיל, שמגדיל את פוטנציאל הטיפול והתמיכה של כל מתנדב ומתנדבת מטעם העמותה.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים
הגדלת פוטנציאל התמיכה בנושאים אישיים בתוך הקהילה החרדית
עמותת אקשיבה פועלת כדי להעניק תמיכה לקהילה החרדית סביב מגוון נושאים יום-יומיים - שלא תמיד יש להם מענה בערוצים המקובלים. מערך התמיכה לפניות בנוי על מתנדבים, שמתקשים להגיע לפניות הרבות שמתקבלות באתר.
הטמעת אתר חדש שמסווג את סוגי הפניות ומסתנכרן ישירות עם מערכת מאופיינת של monday, כדי לעקוב אחר כל פנייה ולהעניק טיפול רגיש ואנושי, אבל גם טכנולוגי ויעיל, שמגדיל את פוטנציאל הטיפול והתמיכה של כל מתנדב ומתנדבת מטעם העמותה.
הטמעת אתר חדש שמסווג את סוגי הפניות ומסתנכרן ישירות עם מערכת מאופיינת של monday, כדי לעקוב אחר כל פנייה ולהעניק טיפול רגיש ואנושי, אבל גם טכנולוגי ויעיל, שמגדיל את פוטנציאל הטיפול והתמיכה של כל מתנדב ומתנדבת מטעם העמותה.

בשיתוף עמותת אקשיבה

bottom of page