top of page

בשיתוף ביה"ח השיקומי "רעות".

מיצוי הפוטנציאל השיקומי של המטופלים שמאפשר החזרתם למעגל החברתי והתעסוקתי בהקדם, הגדלת שביעות רצון המטופלים והמטפלים דרך ייעול התהליך.

האתגר

שותפים

הצוות

הפתרון

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים
התאמת תכניות שיקום טיפוליות
בשיתוף ביה"ח השיקומי "רעות".
מיצוי הפוטנציאל השיקומי של המטופלים שמאפשר החזרתם למעגל החברתי והתעסוקתי בהקדם, הגדלת שביעות רצון המטופלים והמטפלים דרך ייעול התהליך.

bottom of page