top of page

בשיתוף עמותת "לשומרה"

מודעות נמוכה בקהילה החרדית לסוגיות של איכות הסביבה וחשיבות השמירה על הסביבה.

הטמעה של תחום הסביבה והקיימות בתוך עולם הערכים של הקהילה החרדית באופן תורני מותאם.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

הקמת מרכז ידע דיגיטלי בנושא טבע וסביבה שמיועד ומותאם לציבור החרדי. באתר יהיו יומן פעילויות העמותה, חדשות, מאמרים מדריכים ומדיה בנושאי התוכן שכולם קשורים ליצירת חיבור אל הטבע, וכן תוכן גולשים.

מרכז ידע סביבתי דיגיטלי לחיזוק החינוך הסביבתי בחברה החרדית

bottom of page