top of page

פיתוח קהילת אחים מלווים חזקה ותומכת המספקת ליווי ומידע בהתאם לצורך אישי כדי לסייע ביצירת איכות חיים טובה לכל המשפחה וחיזוק החוסן שלנו כחברה.

The challenge

opportunity

THE CREW

The solution

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים
פיתוח קהילת אחים מלווים חזקה ותומכת המספקת ליווי ומידע בהתאם לצורך אישי כדי לסייע ביצירת איכות חיים טובה לכל המשפחה וחיזוק החוסן שלנו כחברה.

Project name

תמיכה באחים ואחיות של מתמודדי נפש

בשיתוף עמותת "רקמה אנושית - בין אחים למתמודדי נפש"

bottom of page