top of page

הרחבת ההון החברתי של צעירים בפריפריה ומקסום היכולת שלהם לחבר צעירים אחרים לתכניות תעסוקה שונות.

The challenge

opportunity

THE CREW

The solution

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים
הרחבת ההון החברתי של צעירים בפריפריה ומקסום היכולת שלהם לחבר צעירים אחרים לתכניות תעסוקה שונות.

Project name

פיתוח קריירה ותעסוקה לצעירים בפריפרייה

בשיתוף חינוך לפסגות ועתידים

bottom of page