top of page

The challenge

opportunity

THE CREW

The solution

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים

Project name

הפחתת שיעורי תופעות אובדניות בקהילה

בשיתוף תנועת מש"ה

bottom of page