top of page
אילו תחומי מומחיות קיימים בחברה שלכם?
האם קיימת/ התקיימה בעבר התנדבות קבועה במסגרת החברה?
איך שמעתם עלינו?
להוסיף אתכם לרשימת התפוצה שלנו?
מאילו תחומי פיתוח המפתחים שלכם מגיעים?
איך הייתם רוצים להשתלב בפעילות של Code for Israel

היי!

ההתנדבות אצלינו היא פלטפורמה מדהימה לתרום מהידע שיש בחברה שלכם, לייצר אימפקט משמעותי ולהשפיע על איכות החיים בישראל. 
כדי שנוכל לעשות את זה בצורה מקצועית ומוצלחת נשמח למענה קצר על השאלות הבאות.

טופס התנדבות חברה טכנולוגית

bottom of page