top of page

!תודה על הגשתך

בתחילת יוני נעדכן אותך במידה ועברתם לשלב הבא

בינתיים, נבקש ממך לשריין את התאריכים הבאים (אנחנו מזכירים שהנוכחות בהם מהווה תנאי להמשך התהליך)

 ה- 2 ביוני 2022 - שיחת תיאום ציפיות בנוכחות מנכ"ל - יתקיים בזום

 ה- 7/8 ליוני 2022 - ספרינט האפיון - נוכחות פיזית

 .ה- 29 ביוני 2022 - הכנס השנתי

bottom of page