top of page
יש לי אתגר בשבילכם

!תודה על הגשתך

בתחילת יוני נעדכן אותך במידה ועברתם לשלב הבא

בינתיים, נבקש ממך לשריין את התאריכים הבאים (אנחנו מזכירים שהנוכחות בהם מהווה תנאי להמשך התהליך)

 ה- 2 ביוני 2022 - שיחת תיאום ציפיות בנוכחות מנכ"ל - יתקיים בזום

 ה- 7/8 ליוני 2022 - ספרינט האפיון - נוכחות פיזית

 .ה- 29 ביוני 2022 - הכנס השנתי

bottom of page