top of page
Open Site Navigation

איך אנחנו עושים את זה?

דרך הפעולה שלנו בנויה על מודל בינלאומי (Code for All) ומתרכזת בשתי זרועות פעילות מרכזיות:

תכנית ה-Brigades - בה אנחנו מפתחים פתרונות טכנולוגיים חדשים לאתגרים עמוקים בחברה. 
תכנית האקדמיה לתהליכים דיגיטליים - בה אנחנו מטמיעים יחד מוצרי מדף טכנולוגיים לשיפור וייעול תהליכים פנימיים בגופים חברתיים.

אז מי אנחנו בעצם?

Code for Israel היא תנועת המתנדבים של ההייטק הישראלי ומורכבת מנשות ואנשי תוכנה, מוצר, הייטקיסטים ויזמים - שתורמים מהזמן והמומחיות שלהם ומפתחים פתרונות טכנולוגיים לאתגרים החברתיים הכי עמוקים.

אבחון רגשי דינמי של תלמידים בשדרות

עידוד יוזמות חינוכיות

קידום הליכתיות

חלק מהפרוייקטים שלנו

שותפים לדרך

מפתחים פתרונות,

בשביל הבית.

25

גופים חברתיים

20

פרוייקטים

50,000

שעות התנדבות

540

מתנדבים

7

חברות וקבוצות שותפות

מפתחים פתרונות,

בשביל הבית.

540

מתנדבים

20

פרוייקטים

50,000

שעות התנדבות

25

גופים חברתיים

7

חברות וקבוצות שותפות

bottom of page