Open Site Navigation

אז איך אנחנו עושים את זה?

דרך הפעולה שלנו בנויה על מודל בינלאומי (Code For All) הפועל כבר ב-20 מדינות ורותם את קהילת הטכנולוגיה כדי לפתור בעיות מקומיות. אנחנו פועלים במגוון דרכים בתפר שבין מגזר ההייטק למגזרים החברתיים והציבוריים בישראל.

המתנדבים שלנו

אבחון רגשי דינמי של תלמידים בשדרות

עידוד יוזמות חינוכיות

קידום הליכתיות

חלק מהפרוייקטים שלנו

שותפים לדרך

מפתחים פתרונות,

בשביל הבית.

258

מתנדבים

12

פרוייקטים

15

עמותות

מפתחים פתרונות,

בשביל הבית.

258

מתנדבים

12

פרוייקטים

15

שותפים