Open Site Navigation

אז איך אנחנו עושים את זה?

דרך הפעולה שלנו בנויה על מודל בינלאומי (Code For All) הפועל כבר ב-20 מדינות ורותם את קהילת הטכנולוגיה כדי לפתור בעיות מקומיות. אנחנו פועלים במגוון דרכים בתפר שבין מגזר ההייטק למגזרים החברתיים והציבוריים בישראל.

המתנדבים שלנו

אבחון רגשי דינמי של תלמידים בשדרות

עידוד יוזמות חינוכיות

קידום הליכתיות

חלק מהפרוייקטים שלנו

שותפים לדרך

מפתחים פתרונות,

בשביל הבית.

25

גופים חברתיים

20

פרוייקטים

40,000

שעות התנדבות

410

מתנדבים

7

חברות וקבוצות שותפות

מפתחים פתרונות,

בשביל הבית.

410

מתנדבים

20

פרוייקטים

40,000

שעות התנדבות

25

גופים חברתיים

7

חברות וקבוצות שותפות