top of page

איך אנחנו עושים את זה?

דרך הפעולה שלנו בנויה על מודל בינלאומי (Code for All) ומתרכזת בשתי זרועות פעילות מרכזיות:

תכנית ה-Brigades - בה אנחנו מפתחים פתרונות טכנולוגיים חדשים לאתגרים עמוקים בחברה. 
תכנית האקדמיה לתהליכים דיגיטליים - בה אנחנו מטמיעים יחד מוצרי מדף טכנולוגיים לשיפור וייעול תהליכים פנימיים בגופים חברתיים.

אז מי אנחנו בעצם?

Code for Israel היא תנועת המתנדבים של ההייטק הישראלי ומורכבת מנשות ואנשי תוכנה, מוצר, הייטקיסטים ויזמים - שתורמים מהזמן והמומחיות שלהם ומפתחים פתרונות טכנולוגיים לאתגרים החברתיים הכי עמוקים.

חיבורים בין דוריים בקהילה המקומית לתמיכה בקשישים והפגת בדידותם

איתור תוצרת חקלאית לתרומה לנזקקים

אלגוריתם לזיהוי מדויק ומהיר של ביופסיות

חלק מהפרוייקטים שלנו

שותפים לדרך

72

גופים חברתיים

62

פרוייקטים

12

חברות וקבוצות שותפות

80,000
שעות התנדבות

1,500
מתנדבים

מפתחים פתרונות,

בשביל הבית.

1,500
מתנדבים

62

פרוייקטים

80,000

שעות התנדבות

72

גופים חברתיים

12

חברות וקבוצות שותפות

bottom of page