Open Site Navigation

בשיתוף הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות

מורים, מנהלים, תומכי וצוותי הוראה מייצרים מדי יום יוזמות חינוכיות מדהימות שלרוב נעצרות ברמת בית הספר. המצד לכך שמורים לא מקבלים את ההזדמנות להפיץ את הבשורה הייחודית שלהם, מורים אחרים צריכים לבנות יוזמות בעצמם במקום להשתמש באלו של המקבילים שלהם - ומערכת החינוך מפסידה הזדמנות לשיפור חינוכי ברמה המערכתית.

פיתוח פלטפורמה לשיתוף ידע ומתן במה למורים, תוכל להוביל שינוי רוחבי במערכת החינוך וללשיפור איכות ההוראה בישראל.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

מערכת ייחודית תאפשר למורים להעלות יוזמות חינוכיות ולקבל פידבק מתמיד מהקולגות שלהם. מערכת כזו, שתשים את המורה במרכז תיתן במה למורים יוזמים ואת האפשרות להגדיל את מעגל ההשפעה שלהם ותאפשר למורים אחרים לקבל ולשתף בקלות יוזמות של אחרים.

עידוד יוזמות חינוכיות