top of page

בשיתוף החטיבה לקידום נוער וצעירים ירושלים וחברת AT&T

פתרון שיאפשר להוביל את מרחב העשייה הטיפולית-חינוכית בסביבתם הטבעית של בני נוער וצעירים - ברשתות החברתיות, ויאתר בני ובנות נוער הנמצאים מתחת לרדאר.

האתגר

שותפים

הצוות

הפתרון

יחד עם מתנדבים מסורים מחברת At&t, נפתח מערכת חכמה ולומדת המבצעת reach-out לנערים וצעירים בגילי 13-26 מירושלים רבתי. המערכת תקבל את הדטאות מהרשתות החברתיות כדי לאתר את אלו שנמצאים במצבי סיכון או פוטנציאל לסיכון, והפנייתם לגורם מטפל.

S

המועצה לבניה ירוק יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים
איתור נוער בסיכון ברשת
כ-20% מהנוער בישראל מוגדר בפוטנציאל סיכון גבוה. אחד האתגרים המשמעותיים בתחום הוא לזהות ולאתר את אותם בני ובנות נוער במצבי סיכון או בפוטנציאל סיכון גבוה, כדי להעניק להם סיוע וליווי ראויים.
בשיתוף החטיבה לקידום נוער וצעירים ירושלים וחברת AT&T
פתרון שיאפשר להוביל את מרחב העשייה הטיפולית-חינוכית בסביבתם הטבעית של בני נוער וצעירים - ברשתות החברתיות, ויאתר בני ובנות נוער הנמצאים מתחת לרדאר.

bottom of page