top of page

קול קורא 2024 - Code For Israel 

מסלול האקדמיה לתהליכים דיגיטליים

Code for Israel, תנועת המתנדבים של ההייטק הישראלי - כאן בשבילכם. אחרי סיפורי הצלחה מהמחזור הראשון של האקדמיה לתהליכים דיגיטליים, אנחנו מרחיבים את פעילות המסלול - כדי להשפיע יחד על עוד חלקים בחברה הישראלית.

 

כתף אל כתף עם הנשים והאנשים הטובים והמקצועיים ביותר, נאפיין יחד את התהליכים הפנימיים שלכם, נטמיע תשתית טכנולוגיות

שהכי מתאימה לכם  - ונלווה אתכםן כל הדרך לארגון דיגיטלי שמשפיע ועוזר לישראליות וישראלים בצורה הכי אפקטיבית.
 

האקדמיה לתהליכים דיגיטליים - זה עובד!

עמותות וגופים חברתיים - גם אתם הולכים לאיבוד בין הרים של אקסלים, פניות ומשימות?

אימפקט חברתי:

מס' הפניות עלה ב-89%!

אקשיבה, עמותה המסייעת לחרדים במצוקה

הפרויקט:

בניית מערכת CRM שמקושרת לאתר ועוקבת אחרי כל פניה מרגע הגעתה ועד שליחת המענה

אימפקט חברתי:

המענה לקריאה ירד ב-50%!

עמותת 20-80 מקשרת בין בעלי מקצוע לקשישים

הפרויקט:

בניית מערכת CRM לטיפול בפניות של הקשישים במסגרת שת"פ עם אתר מדרג

אימפקט חברתי:

זמן התגובה ירד בכ-85%!

מש"ה, עמותה התומכת באנשים עם נטיות אובדניות

הפרויקט:

בניית ממשק פניות אוטומטי לתמיכה באנשים

איך אנחנו יודעים שזה עובד?

הנה חלק משינויי העומק שיצרנו יחד עם גופים מהשדה החברתי במחזור הראשון:

(למטה תוכלו לראות את רשימת השותפים הנפלאה שלנו, והמילים הטובות שלהם על התוכנית)

מה תקבלו?

 1. ליווי של צוות מתנדבים טכנולוגי הכולל: מנהל/ת פרויקט, מנטור/ית מקצועי/ת,6-8 2 חברי צוות (תמהיל של ג'וניורים וסניורים מהתעשייה)מלגאים ואנשי מקצוע נוספים לפי הצורך.

 2. אפיון מלא הכולל: אפיון התהליכים הפנימיים המרכזיים של הארגוןמסמך אפיון האתגר , ובחירה משותפת של התהליך שייצור מקסימום אימפקט לפעילות העמותה קווים לפתרון המוצר הטכנולוגי המתאים.

 3. בחירת מוצרים טכנולוגיים מתאימיםים לאתגר התהליכי והתאמתם לצרכי הארגון. 

 4. הטמעת המוצרים, חיבור ביניהם - תוך שותפות מלאה עם צוות הארגון.

 5. חניכת אנשי הארגון בתפעול התשתית הדיגיטלית שנבנתה לארגון ותמיכה בהעברת הידע לאנשי הארגון.

 6. יצירת פלטפורמה למדידת יעדי המערכת ויכולת מעקב על הביצועים בזמן אמת.

 7. ליווי וייעוץ מקצועי במשך תקופה של כחצי שנה לאחר בניית התשתית הטכנולוגית וכחודש לאחר בניית המוצר - לצרכי הטמעה ושיפור המערכת והאימפקט שהיא תייצר. 

 8. הצטרפות לקהילת Code for Israel הכוללת יזמים, הייטקיסטים ומשני מציאות בשדה החברתי. שימוש בידע הארגוני והשתתפות בימי עיון וחשיפה שייתנו לארגון שלכם פרספקטיסה נוספת המבוססת חשיבה מוצרית הייטקיסטית.

תנאים להגשה:

עמותות, חברות לתועלת הציבור וגופים ציבוריים - ללא מטרות רווח

מחזור שנתי של 1 מלש"ח ומעלה

היקף לקוחות/ מטופלים/ 

בעל תפקיד מוגדר לטובת הפרויקט 

איך אנחנו בוחרים?

 • מידת ההשפעה של הפתרון על אזרחי ישראל 

 • מידת ההיכרות של הגוף המגיש עם עולם הבעיה

 • רמת ההיתכנות ליצירה פתרון טכנולוגי סביב עולם הבעיה

 • מידת ההשפעה של הפתרון הטכנולוגי שיוטמע על החברה בישראל

 • כשירות הגוף המגיש לאימוץ הפתרון והתחזוק שלו

 • יכולות הגוף למדוד את השפעת המוצר הטכנולוגי על האתגר

 • ניסיון מוכח של הגוף המגיש בעבודה עם גופים נוספים ובשיתופי פעולה משני מציאות

 • הלימה בין עיסוק הגוף המגיש לאחד מתחומי המיקוד שלנו

לוחות הזמנים

1.2.2023 - סגירת הקול הקורא

מועד הגשה סופי. מומלץ מאוד שלא לחכות לרגע האחרון.

2.2.2023

הודעה על התקדמות לשלב הבא, לאחריה:

הכנת מצגת מפורטת לוועדה מקצועית שתבצע את תהליך המיון הסופי.

12-13.2.2023

תשובות סופיות על ההשתתפות בתוכנית.

28.2.2023

ספרינט האפיון - יום עבודה (9:00-16:30) של עבודה מאומצת על אפיון האתגר (אירוע פיזי) בהשתתפות המתנדבים שלנו - מנהלי ומאפייני מוצר מחברות ההייטק המובילות במשק.

מפגשי חשיפה

בהם יינתן הסבר מפורט על התהליך, דוגמאות מפרויקטים שרצים ומקום לשאול שאלות. 

למה אתם מתחייבים

 1. מחויבות להקצאת פרויקטור שיהיה בזמינות גבוהה לטובת הפרויקט לאורך כל תקופתו - לכל הפחות 74 חודשי הטמעה משותפיםפיתוח משותפים.

 2. מחויבות הארגון לתהליך הליווי של צוות Code for Israel הכולל פגישות חודשיות והתחברות למערכות שמעידות על מדדי הפרויקט המשותף.

 3. הקצאת משאבים כספיים עבור:

  • עלויות התוכנות ומשאבי ענן לתמיכה בפיתוח החינמי – העלות של השימוש במערכת על פי מספר הרישיונות הדרושים לכם בארגון (מטעם Code for Israel ייעשו מאמצים להשיג רשיונות מוזלים)

  • עלויות שיווק תוצרי הפרויקט

  • עלויות אחזקה של המערכת

  • כל הוצאה נוספת אשר תידרש לצורך הטמעת הפתרון המוצע 

 4. חתימה על הסכם שיתוף הפעולה.

 5. השתתפות מלאה בכל שלבי התהליך  – 

  • העברת כל המידע הרלוונטי לצוותי המתנדבים לרבות ביצוע מחקרים נוספים בנוגע לעולם הבעיה

  • פגישה שבועית עם המתנדבים 

  • השתתפות בתכנים של קהילת Code for Israel – האקתונים במהלך תקופת הפיתוח ואירועי קהילה נוספים.

  • פרסום הפרויקט ותוצריו בפלטפורמות המדיה של הארגון ו/או בכל פלטפורמה אחרת אשר תיקבע על ידי Code for Israel.

 6. התחייבות להטמעת המערכת בהתאם ליעדי הפרויקט שיקבעו תחילת השותפות ולתכנית המעקב והלווי המקצועי בחצי שנת ההטמעה הראשונה.

 7. במידה והפרויקט מכיל עבודה עם מאגרי מידע פנימיים של הגוף המגיש, יהיה עליו להציג אסמכתאות לכך שמאגרים כאמור רשומים ומנוהלים בהתאם להוראות הדין, וכי נתקבלו כל האישורים הנדרשים לשימוש בהם במסגרת הפרויקט (ניתן להעביר עד כנס בחירת הפרויקטים).

דגשים שאתם חייבים להכיר:
 • הפרויקטים ייבחרו על פי שיקול דעתה הבלעדי של Code for Israel, בין היתר באמצעות הקריטריונים המפורטים לעיל, אשר ייתכן שיעודכנו בהמשך.

 • על רקע היות הפרויקט התנדבותי, Code for Israel ו/או כל הפועלים מטעמה (לרבות מתנדביה), לא יישאו בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפרויקט, ו/או תוצריו. 

 • Code for Israel אינה מתחייבת להצלחת הפרויקט ו/או כי יהיה באפשרותה להשיג יעד כזה או אחר.

 • לא יתקיימו יחסי עובד-מעסיק כלשהם או יחסי מזמין-נותן שירות

 • לא יועבר מידע שהגוף אינו רשאי להעביר על פי דין ובפרט כל מידע שיש בו כדי לזהות אנשים פרטיים.

 • לשאלות נוספות ניתן לפנות בכתובת המייל: avichai@codeforisrael.org

למי התוכנית מיועדת?

 

 1. גופים חברתיים שמחפשים לייצר השפעה חיובית על החברה בישראל בצורה אפקטיבית יותר.

 2. גופים חברתיים שמוכנים לאתגר את עצמם בדרך לפעילות אפקטיבית יותר

 3. גופים שמאמינים ביכולת של כלים טכנולוגיים לחולל את השינוי הזה. 

 4. גופים שאוהבים לעבוד עם מתנדבים ולהתמסר לעבודה איתם, לפחות כמו שהמתנדבים יתמסרו למשימה החשובה שלהם. 

איך זה נראה מהצד שלכם?

בהתאם לאתגר הפנימי שתציגו אנחנו נתאים לכם צוות מגוון של 6-8 משתתפים שמורכב מנשות ואנשי תוכנה ואופרציה, הייטקיסטים ויזמים. 

אנחנו מתנדבים בשביל חברה טובה יותר ומבחינתנו, בעזרת המומחיות הטכנולוגית שלנו אנחנו יכולים באמצעים פשוטים יחסית לעזור לכם לעשות הרבה יותר טוב.

bottom of page