top of page

בשיתוף הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות

מורים, מנהלים, תומכי וצוותי הוראה מייצרים מדי יום יוזמות חינוכיות מדהימות שלא משותפות בצורה טובה מספיק עם שאר גורמי ההוראה שיכולים להשתמש בהן למטרות חינוכיות באופן יומיומי.

פיתוח פלטפורמה לשיתוף ידע לצד נתינת במה למורים, תוכל להוביל שינוי רוחבי במערכת החינוך ולבסוף לשיפור איכות ההוראה בישראל.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

מרחב דיגיטלי לשיתוף יוזמות חינוכיות של מורים יזמים

שיתוף פרקטיקות חינוכיות וחיזוק מעמד המורה בישראל

bottom of page