top of page

בשיתוף עיריית שדרות ונהריה

המצב הרגשי של תלמידים בבתי הספר לא נמדד בצורה מתמשכת ויעילה. המצב הביטחוני בשדרות מייצר אתגר עצום לצוותים החינוכיים בעיר, שמדידה יכולה לעזור לפתור.

צוות המתנדבים פיתח יחד עם מנהל החינוך בעיר ו-Teach First Israel, מערכת משחקית של שאלונים שמתחברת לדשבורד חכם שמזהה מגמות ברמת הפרט והקבוצה בשביל ילדי העיר שדרות - שסובלים מאחוזי חרדה גבוהים. אנחנו אחרי פרוטוטייפ מוצלח בבי"ס בעיר ומתקדמים לפיתוח MVP.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

מערכת משחקית של שאלונים לניטור דינמי רגשי-חברתי. המערכת מתחברת לדשבורד חכם לזיהוי מגמות ברמת הפרט והכיתה ומאפשרת לצוותי החינוך להגיב בזמן אמת לתמורות במצבם הרגשי והחברתי של כלל התלמידים ולשפר תהליכים חינוכיים על בסיס נתונים דינמיים.

ניטור מצוקות רגשיות בקרב תלמידים

bottom of page