top of page

בשיתוף עמותת נגבה

עמותת נגבה מפעילה מסגרות חינוכיות בלתי פורמליות לאחר שעות הלימודים לילדים ובני נוער בפריפריה חברתית וגיאוגרפית. עבור הליך שימור ידע ונתוני המשתתפים נדרשת מערכת ניהול מידע שתסייע לניהול יעיל ואפקטיבי של פעילות העמותה.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

הטמעת מערכת על גבי Monday המאפשרת ניהול והצגת נתונים, שימוש בכלי CRM והתממשקות למערכת קיימת לניהול תיקים אישיים של הילדים ובני הנוער.

מערכת לניהול מסגרת חינוכית בלתי פורמלית לילדים ונוער בפריפריה

bottom of page