top of page

בשיתוף מצמיחים

עמותת מצמיחים עוסקת בפעילות להפחתת אלימות בבתי הספר ומתמחה בהכשרת צוותי חינוך להתמודד באופן יעיל עם תוקפנות בקרב ילדים ונוער. העמותה חוותה אתגר בניהול המענה לפניות השונות אותו היא מקבלת.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

במסגרת הפרויקט עם העמותה קידמנו שימוש באמצעים טכנולוגיים בכדי להתמודד עם הגידול בביקוש לשירותי העמותה. טפסים דיגיטליים, מרכזייה טלפונית, חיבור לsalesforce והקמת אתר מידע פנימי לצוות העמותה והמדריכים בפלטפורמת wix.

מערכת למתן סיוע לצוותים חינוכיים בהתמודדות עם אלימות בני נוער

bottom of page