top of page

בשיתוף קבוצת העוגן

אוכלוסיות רבות ממעמד סוציו אקונומי נמוך בישראל נמצאות במעגל חוזר של מצוקה כלכלית. בגלל גישה מוגבלת למידע וחוסר יכולת לנתח את המידע העומד לרשותם, הן לא יודעות כיצד להתנהל פיננסית והדבר מביא לעוני ופערים חברתיים.
קבוצת העוגן פועלת במישורים רבים מול משפחות ובעלי עסקים, אך ללא התשתית הטכנולוגית והגישה למידע.

לאור כניסתה של רפורמת הבנקאות הפתוחה והגישה ההולכת ומתרחבת למקורות מידע באמצעות ממשקי API ניתן לנתח את האיתנות הפיננסית של משפחות ולסייע להם בצעדים שעליהם לעשות ולשפר את התנהלותם.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

מערכת טכנולוגית לליווי כלכלי שתתבסס על מאגר נתונים של הבנקות הפתוחה, ינתח אותם באמצעות BI, יפיק מהם תובנות באמצעות AI וינגיש אותם בממשק משתמש למשפחה וליועצים של קבוצת העוגן

מערכת טכנולוגית לליווי כלכלי של משפחות

bottom of page