Open Site Navigation

בשיתוף 'מידות'

בישראל יש כיום כ-43 אלף עמותות רשומות, חצי מהן פעילות. מאחר ולגופים הללו אין שורת רווח והגוף המממן אותם לא תמיד יודע איזה מדדים לדרוש מהם - נוצר מצב שבה ההשפעה שלהם לא נמדדת בצורה אחידה.

הסטנדרט שייצרה מידות הביא למהפכת מדידה ואפקטיביות בעולם העמותות. באמצעות דיגיטציה של התהליך, נשפיע על חלקים נרחבים במגזר השלישי שיתחילו למדוד את עצמם ויגבירו את האפקטיביות של העשיה החברתית.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

עיבוד דאטה ממערכות ממשלתיות והוספת דירוג על בסיס פלטפורמת Charity Navigator. בניית מערכת מבוססת הדאטה המעובד ומדורג. חיבור המערכת לאתר מידות. הוספת סיווגים נוספים של עמותות.

מדידת אימפקט של מלכ"רים