top of page

בשיתוף מידות

בישראל יש כיום כ-43 אלף עמותות רשומות, חצי מהן פעילות. מאחר ולגופים הללו אין שורת רווח והגוף המממן אותם לא תמיד יודע איזה מדדים לדרוש מהם - נוצר מצב שבה ההשפעה שלהם לא נמדדת בצורה אחידה.

הסטנדרט שייצרה מידות הביא למהפכת מדידה ואפקטיביות בעולם העמותות. באמצעות דיגיטציה של התהליך, נשפיע על חלקים נרחבים במגזר השלישי שיתחילו למדוד את עצמם ויגבירו את האפקטיביות של העשיה החברתית.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

כלי דיגיטלי למדידת האיתנות הפיננסית של עמותות - https://midot.org.il/ngos-ranking - בהרצה

מדד איתנות פיננסית של גופים חברתיים

bottom of page