top of page
Open Site Navigation

בשיתוף המועצה לבנייה ירוקה

המועצה לבניה ירוקה יצרה מספר פיילוטים מצומצמים באזורים בישראל בהם מדדו באמצעים ידניים אינדיקטורים המראים על נוחות ההליכתיות לתושבים.

בניית מערכת שתדע לדלות מידע ממסדי נתונים קיימים ולייצר את אותם מדדים בצורה אוטומטית.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

יצירת תכנון עירוני שיתמקד בהולך הרגל

bottom of page