top of page

בשיתוף ביה"ח השיקומי "רעות".

מיצוי הפוטנציאל השיקומי של המטופלים שמאפשר החזרתם למעגל החברתי והתעסוקתי בהקדם, הגדלת שביעות רצון המטופלים והמטפלים דרך ייעול התהליך.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

התאמת תכניות שיקום טיפוליות

bottom of page