top of page

בשיתוף עמותת נגישות ישראל

המודעות לנושא הנגישות בישראל לוקה בחסר וכתוצאה מכך אנשים עם מוגבלויות סובלים מיחס מפלה, חוסר כבוד וחוסר שיוון. עמותת נגישות לישראל מבצעים הדרכות בתחום הנגישות רחבי הארץ, אך חסרים הכלים כדי לספק הדרכות משמעותיות ובהיקפים רחבים.

כלים חינוכיים טכנולוגיים וחדשניים יכולים להביא לקפיצת מדרגה במודעות לאנשים עם מוגבלויות ולייצר מציאות שונה ומשלבת יותר בחברה.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

יצירת ערכה וירטואלית בטכנולוגיית VR שניתן יהיה להשתמש בה בארץ ובעולם שתאפשר למתנסה בה להיכנס לרגע לתוך עולמם של אנשים עם מוגבלות, ובכך להבין את האתגרים, הקשיים, ומכלול החוויות שהם חווים.

הדמיית VR של עולמם של אנשים עם מוגבלויות שקופות

bottom of page