top of page

בשיתוף עמותת אקשיבה

עמותת אקשיבה פועלת כדי להעניק תמיכה לקהילה החרדית סביב מגוון נושאים יום-יומיים - שלא תמיד יש להם מענה בערוצים המקובלים. מערך התמיכה לפניות בנוי על מתנדבים, שמתקשים להגיע לפניות הרבות שמתקבלות באתר.

הטמעת אתר חדש שמסווג את סוגי הפניות ומסתנכרן ישירות עם מערכת מאופיינת של monday, כדי לעקוב אחר כל פנייה ולהעניק טיפול רגיש ואנושי, אבל גם טכנולוגי ויעיל, שמגדיל את פוטנציאל הטיפול והתמיכה של כל מתנדב ומתנדבת מטעם העמותה.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

הגדלת פוטנציאל התמיכה בנושאים אישיים בתוך הקהילה החרדית

bottom of page