top of page
Open Site Navigation

בשיתוף התנועה למאבק באנטישמיות ברשת

התנועה למאבק באנטישמיות ברשת פועלת לאתר את תכנים אנטישמיים פוגעניים להציף אותם במקומות הנכונים, אך היא עושה זאת באמצעות מתנדבים ובאופן ידני, ללא יכולת לסרוק את הרשת באופן מקיף.

ניטור שיח גזעני ואנטישמי באופן ממוחשב יעזור לייצר ברשת שיח נקי, מכבד, הולם וראוי יותר ועשוי אף למנוע פיגועי טרור ופעולות נקמה כנגד מיעוטים ואובדנות.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

אלגוריתמים ינטרו בזמן אמת ביטויי אנטישמיות ברשתות - ויתריעו למתנדבים על תכנים פוגעניים

אלגוריתמים שינטרו בזמן אמת ביטויי אנטישמיות ברשתות

bottom of page