top of page

בשיתוף לקט ישראל

דו”ח אובדן המזון השנתי קובע כי בשנת 2020 הושלכו 1.1 מיליון טונות של עודפי מזון איכותי וראוי למאכל. הבזבוז הרב של המזון מחד והצורך ההולך וגדל במזון בקרב חלק ניכר של האוכלוסייה מאידך, הוא ליבת העשייה של לקט ישראל.

פניה ממוקדת לחקלאים בזמן המתאים ביותר לאיסוף עודפים יכולה לאפשר איסוף מדויק ורב יותר של עודפי תוצרת חקלאית בכל רחבי הארץ.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

יצירת מדד צימוח NDVI – איסוף עודפי מזון איכותיים ע"י
עיבוד תמונה מלוויינים, זיהוי זמני הקטיף ופנייה ממוקדת לחקלאים בעיתוי המתאים ביותר.

איתור תוצרת חקלאית לתרומה לנזקקים

bottom of page