top of page

בשיתוף עמותת "חברים לרפואה".

חולים בישראל הזקוקים לטיפול תרופתי שהם לא יכולים להרשות לעצמם מבחינה כלכלית

ייעול והנגשת תהליכי איסוף וחלוקת תרופות, כדי למקסם את מספר התורמים והנזקקים שמקבלים תרופות לא בשימוש לידיהם, להגביר סולידריות החברתית, ניצול מקסימלי של 50 מליון ש"ח מהתרופות שהולכים לטמיון ומניעת זיהום סביבתי מתרופות שנזרקות.

האתגר

הההזדמנות

הצוות

הפתרון

פלטפורמה המנגישה את תהליך מסירת התרופות באופן מלא. כולל ממשק נוח למשתמש שרוצה לתרום תרופות, או לקחת חלק בהתנדבות בחלוקן. בנוסף, ממשק לצוות העמותה שעסוק באיסוף התרופות כולל זמנים וסיווג התרופה.

איסוף וחלוקת תרופות לנזקקים

bottom of page